Motorola GM 340

GM 340

Pregled

Jednostavan i efikasan dvosmerni radio uređaj koji je napravljen za osoblje koje upravlja vozilima, GM340 može lako povećati produktivnost držeći korisnika u kontaktu sa bazom i timom.

Radio može da se konfiguriše tako da pokrene zvuk sirene vozila ili da upali svetla istog kada se primi poziv. Alternativno pozivi se mogu proslediti i nekom drugom korisniku kada je vozilo prazno.

Karakteristike

  • OPSEG: VHF-UHF
  • BROJ KANALA: 4
  • SNAGA: 1-25W
  • SIGNALIZACIJA: MDC1200 – SEl5