Motorola GM 300

GM 300

Pregled

GM300 mobilnih dvosmernih radio uređaja više se ne proizvodi, ali pribor i rezervni delovi se i dalje mogu nabaviti. Za dostupnost ovog proizvoda obratite se lokalnom dileru Motorola.

Karakteristike

  • OPSEG: VHF-UHF
  • BROJ KANALA: 16
  • SNAGA: 1-25W
  • SIGNALIZACIJA: MDC1200 – SEL5