Motorola GP-328/340

GP-328

Pregled

Popularni GP340 radio je odličan i nenametljiv način da održite kontakt u svom timu. Racionalizacija poslovanja s radiokomunikacijom povećava produktivnost i može biti sastavni deo zdravstvenih i sigurnosnih organizacija što je naročito važno za pojedince koji rade sami ili daljinski iz tima.

Osim karakteristika kao GP330, GP340 poseduje i signalizovanje za hitne slučajeve koje može biti konfigurisano za slanje sos signala unapred određenoj osobi ili grupi ljudi samo jednom pritiskom svetlo narandžastog "Hitnog dugmeta".


Karakteristike

  • OPSEG: VHF-UHF
  • BROJ KANALA: 16
  • SNAGA: 5W
  • SIGNALIZACIJA: Select V